دانلود رایگان


پاورپوینت پایدارسازی گود به روش انکراژ (میل مهار) - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت پایدارسازی گود به روش انکراژ (میل مهار)توضیحات:
پاورپوینت پایدارسازی گود به روش انکراژ (میل مهار)، در حجم 47 اسلاید.

بخشی از متن:
يکی از پركاربردترين روشهاي گودبرداري عميق و پايدارسازي شيبها كه اساس آن افزايش تنشهاي مقاوم گوهي گسيختگی خاک است، روش ميل مهار میباشد. در اين روش، همانند روش ميخکوبی (نيلينگ) از يک المان فولادي (كابل )استرند (يا ميله)، جهت افزايش مقاومت برشی سطح گسيختگی شيروانی استفاده میشود.
علاوه بر اين، با استفاده از نيروي پيشتنيدگی ايجاد شده در كابل، نيروي اصطکاک موجود در سطح گسيختگی و در نتيجه ضريب اطمينان پايداري گوه گسيختگی افزايش میيابد ) شکل1). به طوركلی به دليل وابستگی اين روش به نيروي انسانی ماهر و تجهيزات خاص، روش گرانتري نسبت به روش نيلينگ میباشد و استفاده از آن تنها در شرايطی كه جابجايیها و تغييرمکانهاي جداره گود در وضعيت نامطلوب قرار دارد، توصيه میشود. در اين نوشتار به بررسی كامل اين روش پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
کلیات
مصالح و قطعات المانها (تاندونها)
1-میله های فولادی و کابلها
2-اسپیسرها و سنترلایزرها
3-سایر انواع انکرها و مصالح تاندونها
گروت سیمان
انواع سیستمهای انکراژ
1-انکراژ با شفت مستقیم و گروت ریزی ثقلی
2-انکراژ با شفت مستقیم و تزریق گروت با فشار
3-انکراژ با پس تزریق
4-انکراژ نوک پهن
کاربردهای سیستم انکراژ
1-دیوار نگهبان
2-پایدارسازی شیب
3-سازه های متصل به زمینپایدارسازی گود


روش انکراژ


روش میل مهار


دانلود پاورپوینت


پاورپوینت پایدارسازی گود


روش انکراژ در پایدارسازی گود


انواع سیستمهای انکراژ


پاورپوینت عمرانی


کاربردهای سیستم انکراژ


پایدارسازی گودها


روش انکراژ


پایداری گود با میل مهار


شفت مستقیم


تز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود نقشه بخش های شهرستان اسلام آباد غرب

پرسشنامه اضطراب هستی (گود و گود، 1974)

پاورپوینت (اسلاید) آشنایی با فناوری DVD

تحقیق مراحل کامل حسابداری در نرم افزار صفحه گسترده اکسل

دانلود نقشه بخش های شهرستان اسلام آباد غرب

پاورپوینت اصول تعمیرات و نگهداری دستگاه های رادیولوژی

پاورپوینت با موضوع نجوم در اسلام

پاورپوینت اهمیت توجه به اقلیم

پاورپوینت (اسلاید) اثرات الکترواپتیک

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان تنکابن