دانلود رایگان


تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازیتوضیحات:
پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان معماری، ساختار و نحوه‏ عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی کامپیوتری، در قالب فایل pdf و در حجم 150 صفحه.چکیده:

اغلب یک رویکرد « جعبه سیاه » در تدریس و یادگیري نرم افزار شبیه سازي گسسته پیشامد رخ می دهد. ویژگیهاي خارجی (بیرونی) نرم افزار مورد مطالعه قرار می گیرند، اما اصولی که نرم افزار بر پایه ي آنها است نادیده گرفته می شود یا به صورت بسیار مختصر بررسی می گردد.

این تحقیق براي متخصصان و استفاده کنندگان از شبیه سازي یک زمینه ي علمی در خصوص چگونگی عملکرد نرم افزارهاي شبیه سازي گسسته پیشامد فراهم می آورد. موضوعات مورد بحث، شامل سیستمهاي گسسته پیشامد، نهادها، منابع، عناصر و عملیات کنترلی، اجراي شبیه سازي، حالت هاي نهاد، لیست هاي نهاد، و مدیریت لیست نهاد می باشند.

هدف این تحقیق تشریح زیربناي منطقی شبیه سازي گسسته پیشامد و ارائه ياین مطالب با ادبیات پیاده سازيهاي مختلف نرم افزار شبیه سازي گسسته پیشامد است.فهرست مطالب:

چکیده

فصل 1: مقدمه و کلیات

1-1 اهمیت موضوع

2-1 مقدمه

3-1 ساختار تحقیق

فصل 2: نرم‏ افزارهای کامپیوتری و مباحث مرتبط

1-2 مقدمه

2-2 انواع نرم ‏افزار

1-2-2 نرم‏ افزار سیستم

2-2-2 نرم‏ افزار برنامه‏ نویسی

3-2-2 نرم‏ افزار کاربردی

3-2 مباحث نرم ‏افزاری

1-3-2 معماری

2-3-2 مستندسازی

3-3-2 کتابخانه

4-3-2 استاندارد

5-3-2 اجرا

6-3-2 کیفیت و قابلیت اطمینان

7-3-2 مجوز

8-3-2 حق امتیاز

4-2 جمع ‏بندی فصل

فصل 3: مهندسی، معماری و انواع ساختارهای نرم ‏افزار

1-3 مهندسی نرم‏ افزار: مرور کلی

1-1-3 چرخه‏ی عمر نرم ‏افزار

2-1-3 ارتباط مهندسی نرم ‏افزار با علم مدیریت و مهندسی سیستم‏ها

2-3 معماری نرم ‏افزار

1-2-3 معنای لغوی معماری

2-2-3 تاریخچه

3-2-3 معماری نرم‏ افزار

3-3 ساختار نرم‏افزار

1-3-3 معنای لغوی ساختار

2-3-3 ساختارهای نرم‏افزار

فصل 4: نحوه عملکرد نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی

1-4 مقدمه

2-4 نرم‏ افزارهای شبیه‏ سازی

3-4 اهمیت درک نحوه‏ی عملکرد نرم‏افزارهای شبیه‏سازی

1-3-4 جزئيات بيشتري در مورد بخش‌هاي اجرايي شبيه‌سازي

2-3-4 منطق كاربرد

4-4 اصول كلي نرم‏افزار شبیه ‏سازی گسسته ‏پیشامد

1-4-4 سيستم‌هاي مدل‏سازي تعاملي بصري و وابستگان آن

2-4-4 سيستم‌هاي لايه‌اي و الگوهاي كاربردي

فصل 5: درون نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی کامپیوتری

1-5 مقدمه

2-5 شبیه ‏سازی گسسته ‏پیشامد

1-2-5 دیدگاه جهانی جریان-تبادل

2-2-5 طبیعت شبیه ‏سازی گسسته ‏پیشامد

3-2-5 زبان‏های شبیه‏ سازی گسسته‏ پیشامد

4-2-5 نهادها، منابع، عنصرهای کنترلی و عملیات

3-5 بررسی اجرای مدل

1-3-5 آزمایش ‏ها، تکرارها و اجراها

2-3-5 درون یک اجرا

4-5 حالت‏های نهاد

1-4-5 حالت فعال

2-4-5 حالت آماده

3-4-5 حالت ‏تأخیر-زمانی

4-4-5 حالت ‏تأخیر-شرطی

5-4-5 حالت غیر فعال

5-5 ساختارهای مدیریت نهاد

1-5-5 نهاد فعال

2-5-5 لیست پیشامدهای جاری

3-5-5 لیست پیشامدهای آتی

4-5-5 لیست‏ های ‏تأخیر

5-5-5 لیست‏ های مدیریت شده-توسط کاربر

6-5 جمع‏بندی فصل

فصل 6: بررسی اصول کلی نرم ‏افزارهای شبیه‏ سازی در دو ابزار AutoMod و SLX

1-6 مقدمه

2-6 نرم ‏افزار AutoMod

1-2-6 لیست پیشامد جاری

2-2-6 لیست پیشامد آتی

3-2-6 لیست‏های ‏تأخیر

4-2-6 لیست ‏تأخیر شرطی

5-2-6 لیست‏ های سفارشی

6-2-6 سایر لیست‏ ها

3-6 نرم‏ افزار SLX

1-3-6 زنجیره‏ ی پیشامدهای جاری

2-3-6 لیست پیشامدهای آتی

3-3-6 لیست‏ های ‏تأخیر

4-3-6 مجموعه‏ ها و انتظار مدیریت شده توسط کاربر

فصل 7: جمع ‏بندی و خلاصه تحقیق

منابع و مآخذپایان نامه


پایان نامه صنایع


مهندسی صنایع


دانلود پایان نامه


شبیه‏ سازی


شبیه‏ سازی کامپیوتری


شبیه‏ سازی سیستمی


شبیه‏ سازی گسسته ‏پیشامد


نرم ‏افزار شبیه سازی


معماری نرم افزار


ساختار نرم افزار


مهندسی نرم افزار


SLX


AutoMod


پروژه شبیه سازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود نقشه بخش های شهرستان سروآباد

پاورپوینت فصل دوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضائیان

تحقیق بازیگری

برنامه اسمبلي جایگزینی کاراکترها،پیدا کردن تعداد تکرار کاراکترها در یک جمله و ادغام دو جمله با هم

طرح توجیهی توليد قالبهای صنعتی

پاورپوینت درس 9 کتاب استان شناسی اردبیل: فرهنگ عامه استان

دانلود شیپ فایل مرز شهرستان چابهار

تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان ها

داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 تا 89

پژوهش مفاهیم پولشویی