دانلود رایگان


رویکرد منسجم BSC-FMADM جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رویکرد منسجم BSC-FMADM جهت ارزیابی عملکرد شعب بانکتوضیحات:
تحقیق رویکرد منسجم BSC-FMADM جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک توسعه صادرات ایران، در قالب فایل pdf و در حجم 128 صفحه.

چکیده:
مؤسسات و سازمانها و دستگاههای اجرایی با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم اندازی که دارند نهایتاً در قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا به آنها که هدفشان سودآوری و اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقق اهداف توسعه و تعالی کشور است، خدمات مناسبی ارائه نمایند.
بنابراین بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه های توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات و تولید محصولات متعدد تأمین هزینه ها از محل منابع، حساسیت کافی را برای تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتریان و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیریت و کارکنان را ایجاد کرده است. در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و بطور صحیح و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاههای اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمانها و کارایی و اثربخشی دولت می شود. در بخش غیردولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیتهای جدید، پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکتها و مؤسسات می شود.
این تحقیق یک رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی را برای ارزیابی عملکرد شعب بانک توسعه صادرات ایران پیشنهاد می کند. با توجه به چهار منظر کارت امتیاز متوازن، در این تحقیق ابتدا زیر معیار ها و شاخص های ارزیابی عملکرد را که در ادبیات مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت ها و سازمان های مختلف استخراج شده به طور خلاصه بیان شده است. سپس 25 زیر معیار متناسب با هر یک از چهار منظر BSC که با نظر خواهی از خبرگان انتخاب شده آورده شده است. پس از آن اوزان مرتبط با 4 منظر اصلی BSC و زیر معیار های مرتبط با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی محاسبه شده است. در نهایت، با استفاده از یکی از ابزار های تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS) ، شعب بانک مذکور رتبه بندی شده و شکاف های موجود بین چهار معیار اصلی BSC مشخص گردیده است.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سئوالات تحقیق
روش جمع آوری داده ها
روش های آماری مورد استفاده
روش تحقیق
رویه کلی برای تحقیق موردنظر
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
واژه های کلیدی
فصل دوم: ادبیات موضوع
مقدمه
بخش اول: ارزیابی عملکرد
مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد
عناصر مدیریت عملکرد
تعریف ارزابی عملکرد
انواع ارزیابی
دستاوردهای ارزیابی عملکرد
ابعاد ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان
بکارگیری ارزیابی عملکرد
چارچوبی متوازن برای اندازه گیری عملکرد
مدل هرم عملکرد
سیستم ارزیابی عملکرد در صنایع خدماتی
کارت امتیازی متوازن
دلایل انتخاب روش کارت امتیازی متوازن جها ارزیابی عملکرد
دیدگاههای کارت امتیازی متوازن
مدل کارت امتیازی متوازن، مزیت ها و برتری های آن
مزایای استفاده از کارت امتیازی متوازن در بانک ها
بخش دوم: روش های تصمیم گیری چند معیاره و تئوری فازی
مقدمه
متدهای تصمیم گیری
تصمیم گیری چند شاخصه
مدل های تصمیم گیری چند هدفه (MODM)
مدل های تصمیم گیری چند شاخصه ( MADM)
تفاوت های بین مدل های MADM و MODM
ارزیابی و بررسی مدل های تصمیم گیری چند شاخصه
فرایند تحلیل شبکه ای(ANP)
مقایسه AHP و ANP
مقدمه ای بر منطق فازی
تعریف مجموعه فازی
مفاهیم اساسی مجموعه های فازی
عملگرهای ریاضی بر بازه ها و اعداد فازی
کاربردهای نظریه فازی
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
نوع تحقیق
شیوه جمع آوری اطلاعات
فرایند استخراج و تبیین معیارها و زیرمعیارها
جمع آوری اطلاعات مربوط به معیارها
روایی و پایایی تحقیق
ابزار جمع آوری اطلاعات
جامعه آماری
فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
مراحل انجام تحقیق
محدودیتهای پژوهش
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
نحوه ارزیبی عملکرد بانک توسعه صادرات ایران
مطالعه ادبیات تحقیق و تعیین مدل ارزیابی عملکرد
تعیین زیرمعیارهای اولیه با مطالعه مقالات و منابع مرتبط
انتخاب زیر معیارهای ارزیابی عملکرد
تکمیل ماتریس مقایسات زوجی توسط خبرگان
تبدیل اعداد فازی بدست آمده از ماتریس ها به اعداد قطعی
تعیین ضرایب اولیه معیارها و زیر معیارها با استفاده از روش FAHP
شناسایی وابستگی های نسبی بین معیارها و زیرمعیارها
تعیین جایگاه هر یک از شعب جهت ارزیابی عملکرد آنها و رتبه بندی آنها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری نهایی
پیشنهادات اجرایی
پیشنهادات تکمیلی
فهرست منابع و مأخذپایان نامه مدیریت


دانلود تحقیق


مدیریت صنعتی


ارزیابی عملکرد


TOPSIS


رتبه بندی شعب بانک


بانک توسعه صادرات


تکنیک تصمیم گیری


چند شاخصه


چند هدفه


فازی


منطق فازی


تحلیل شبکه ای


تحلیل سلسله مراتبی


تاپسیس


کارت امتیازی متوازن


AHP


ANP


MADM


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق پیش بینی تکنولوژی

رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک. تحقیق ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره ...

پروژه رویکرد منسجم BSC-FMADM جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک

ادامه و دانلود. پروژه و پایان نامه رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک در قالب فایل پی دی اف تعداد صفحات مقاله رویکرد fmadm-bsc جهت ارزیابی عملکرد بانک 128 صفحه می باشد در ادامه می توانید بخشی از متن بهمراه فهرست ...

بهروز دری

رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک توسعه صادرات ایران پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1389

تحقیق و پژوهش ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی ...

چکيده : اين پژوهش در مورد ارزيابي قابليت گزارشگري مطلوب سامانه اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل ... رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک ...

نتایج جستجو برای «تکنیک»

مقاله ترجمه شده الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های پروژه

ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد ترکیبی BSC، AHP و TOPSIS

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب استان تهران شرکت همکاران سیستم به روش ترکیبی topsis, ahp, bsc است؛ به‌طوری که کاستی‌های ناشی از ذهنی بودن و توجه گزینشی مدیران (ارزیابان) را در ارزیابی شاخص‌های عملکرد کاهش داده، یکپارچه ...

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی ...

دانلود پرسشنامه سنجش عملکرد + bsc برای مشاهده کلیک کنید. پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت ..۱۳ آذر ۱۳۹۲ ه‍.ش.

نتایج جستجو برای «BSC»

نتایج جستجو برای «bsc» تمامی فایل های موجود در فرافایل، توسط کاربران عرضه می شود. لطفا اگر تخلفی مشاهده کردید یا مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، به ما پیام دهید.

SID.ir | ارزيابي عملکرد شعب يک شرکت بيمه با استفاده از ...

ارزیابی عملکرد شعب یک شرکت بیمه با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تکنیک های madm فازی. پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه), [online] 27(3 (مسلسل 107)), pp.51-69.

ارزیابی عملکرد سازمان های ورزشی با استفاده از مدل منسجم ...

هدف از پژوهش حاضر ارائة الگویی به‌منظور ارزیابی عملکرد سازمان‌های ورزشی با رویکرد کارت امتیای متوازن (BSC) و تاپسیس (Topsis) بود. جامعة‌آماری این پژوهش، کلیة کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان یزد و مربیان و ورزشکاران این ...

پايان‌نامه رشته مديريت بانكداري – همیار پژوهش

طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (bsc) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی (fmadm) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد مدیریت ...

مقاله، دانلود رشته، همه رشته ها، مدیریت، حسابداری، دانلود ...

پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی ahp ، bsc و topsis. 18,000 تومان . پاورپوینت اقتصاد دانش محور. 2,300 تومان . پاورپوینت هوش مصنوعی. 2,200 تومان

ارزیابی عملکرد سازمان های ورزشی با استفاده از مدل منسجم ...

هدف از پژوهش حاضر ارائة الگویی به‌منظور ارزیابی عملکرد سازمان‌های ورزشی با رویکرد کارت امتیای متوازن (BSC) و تاپسیس (Topsis) بود. جامعة‌آماری این پژوهش، کلیة کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان یزد و مربیان و ورزشکاران این ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته مديريت بانكداري | بانك ...

-طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (bsc) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی (fmadm) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی -طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد ...

نتایج جستجو برای «تکنیک»

مقاله ترجمه شده الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های پروژه

ارزيابي عملکرد سازمان با مدل روش امتيازي متوازن (BSC ...

متدلوژي روش امتيازي متوازن (BSC) به عنوان ابزاري جهت سنجش عملکرد سازمان ها در راستاي اهداف و استراتژي هاي آنان در چهار منظر مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي و در نهايت منظر رشد و يادگيري است. در اين پژوهش ميزان عملکرد شرکت X ...

مدیریت بانکداری - راه دکتری

-طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (bsc) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی (fmadm) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی -طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد ...

تحقیق ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی AHP، BSC و TOPSIS | رادونیس

این صفحه مختص به تحقیق ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی ahp، bsc و topsis نوشته شده است. ... دانلود پایان نامه رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک ... گیری، topsis، پایان نامه مدیریت، ahp، تاپسیس ...

گزارش کارآموزی رشته عمران، در دانشگاه آزاد اسلامي - فرصت ...

عرض سلام ، ادب و احترام خدمت شما پژوهشگر گرامی، شما به صفحه دانلود ” گزارش کارآموزی رشته عمران، در دانشگاه آزاد اسلامي “وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند./ شما هم فایلی برای فروش دارید ؟

پايان‌نامه رشته مديريت بانكداري – همیار پژوهش

طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (bsc) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی (fmadm) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد مدیریت ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته مديريت بانكداري | بانك ...

-طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (bsc) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی (fmadm) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی -طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد ...

رزومه - محمدرضا مهرگان

محمدرضا مهرگان و محمود دهقان نیری . "رویکرد منسجم bsc-topsis جهت ارزیابی دانشکدههای مدیریت." مدیریت صنعتی دانشگاه تهران 1، 2 (1388): 153-168. علی محقر، محمدرضا مهرگان و غلام رضا ابوالحسنی .

پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی ...

پایان نامه رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک . .... هدف از این تحقیق ارزیابی و رتبه بندی عملکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباری با روش ...

پایان نامه و مقالات دانشجویی - 4

خطی وزنی در مکانیابی محل دفن مواد زائد شهر سقز با .... در مکانیابی بهینه دفن زباله مراحل زير صورت گرفت:. رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک ...

ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد ترکیبی BSC، AHP و TOPSIS

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب استان تهران شرکت همکاران سیستم به روش ترکیبی topsis, ahp, bsc است؛ به‌طوری که کاستی‌های ناشی از ذهنی بودن و توجه گزینشی مدیران (ارزیابان) را در ارزیابی شاخص‌های عملکرد کاهش داده، یکپارچه ...

ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد ترکیبی BSC، AHP و TOPSIS

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب استان تهران شرکت همکاران سیستم به روش ترکیبی topsis, ahp, bsc است؛ به‌طوری که کاستی‌های ناشی از ذهنی بودن و توجه گزینشی مدیران (ارزیابان) را در ارزیابی شاخص‌های عملکرد کاهش داده، یکپارچه ...

گزارش کارآموزی رشته عمران، در دانشگاه آزاد اسلامي - فرصت ...

عرض سلام ، ادب و احترام خدمت شما پژوهشگر گرامی، شما به صفحه دانلود ” گزارش کارآموزی رشته عمران، در دانشگاه آزاد اسلامي “وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند./ شما هم فایلی برای فروش دارید ؟

نتایج جستجو برای «تکنیک»

مقاله ترجمه شده الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های پروژه

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی ...

دانلود پرسشنامه سنجش عملکرد + bsc برای مشاهده کلیک کنید. پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت ..۱۳ آذر ۱۳۹۲ ه‍.ش.

مدیریت بانکداری - راه دکتری

-طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (bsc) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی (fmadm) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی -طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد ...

تحقیق ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی AHP، BSC و TOPSIS | رادونیس

این صفحه مختص به تحقیق ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی ahp، bsc و topsis نوشته شده است. ... دانلود پایان نامه رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک ... گیری، topsis، پایان نامه مدیریت، ahp، تاپسیس ...

مدیریت بانکداری - راه دکتری

-طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (bsc) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی (fmadm) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی -طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد ...

پاورپوینت طراحی و ساخت سردر دانشگاه علم و صنعت ایران

پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران (سچوماکر ، 2003)

جزوه اصول محاسبات شيمي صنعتی (بخش اول)

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر ترويج فرهنگ كارآفريني در دانشگاه ها

طرح توجیهی تولید پارچه گرد بافت

پاورپوینت چگونه کارمندان (بدقلق) مان را مدیریت کنیم؟

مقايسه‏ عفونت‏هاي نوزادي در افرادي كه شير مادر مي‏خورند و افرادی كه نمي‏خورند

تحقیق مدیریت نخاله‌های ساختمانی با تمرکز بر سه روش کاهش در مبداء، بازیافت و استفاده مجدد

پاورپوینت (اسلاید) فضاهای باز شهری

پرسشنامه استاندارد سازگاري شغلي (ديويس و لافكوايست)