دانلود رایگان


رویکرد منسجم BSC-FMADM جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان رویکرد منسجم BSC-FMADM جهت ارزیابی عملکرد شعب بانکتوضیحات:
تحقیق رویکرد منسجم BSC-FMADM جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک توسعه صادرات ایران، در قالب فایل pdf و در حجم 128 صفحه.

چکیده:
مؤسسات و سازمانها و دستگاههای اجرایی با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم اندازی که دارند نهایتاً در قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا به آنها که هدفشان سودآوری و اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقق اهداف توسعه و تعالی کشور است، خدمات مناسبی ارائه نمایند.
بنابراین بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه های توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات و تولید محصولات متعدد تأمین هزینه ها از محل منابع، حساسیت کافی را برای تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتریان و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیریت و کارکنان را ایجاد کرده است. در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و بطور صحیح و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاههای اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمانها و کارایی و اثربخشی دولت می شود. در بخش غیردولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیتهای جدید، پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکتها و مؤسسات می شود.
این تحقیق یک رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی را برای ارزیابی عملکرد شعب بانک توسعه صادرات ایران پیشنهاد می کند. با توجه به چهار منظر کارت امتیاز متوازن، در این تحقیق ابتدا زیر معیار ها و شاخص های ارزیابی عملکرد را که در ادبیات مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت ها و سازمان های مختلف استخراج شده به طور خلاصه بیان شده است. سپس 25 زیر معیار متناسب با هر یک از چهار منظر BSC که با نظر خواهی از خبرگان انتخاب شده آورده شده است. پس از آن اوزان مرتبط با 4 منظر اصلی BSC و زیر معیار های مرتبط با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی محاسبه شده است. در نهایت، با استفاده از یکی از ابزار های تصمیم گیری چند معیاره (TOPSIS) ، شعب بانک مذکور رتبه بندی شده و شکاف های موجود بین چهار معیار اصلی BSC مشخص گردیده است.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
سئوالات تحقیق
روش جمع آوری داده ها
روش های آماری مورد استفاده
روش تحقیق
رویه کلی برای تحقیق موردنظر
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
واژه های کلیدی
فصل دوم: ادبیات موضوع
مقدمه
بخش اول: ارزیابی عملکرد
مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد
عناصر مدیریت عملکرد
تعریف ارزابی عملکرد
انواع ارزیابی
دستاوردهای ارزیابی عملکرد
ابعاد ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان
بکارگیری ارزیابی عملکرد
چارچوبی متوازن برای اندازه گیری عملکرد
مدل هرم عملکرد
سیستم ارزیابی عملکرد در صنایع خدماتی
کارت امتیازی متوازن
دلایل انتخاب روش کارت امتیازی متوازن جها ارزیابی عملکرد
دیدگاههای کارت امتیازی متوازن
مدل کارت امتیازی متوازن، مزیت ها و برتری های آن
مزایای استفاده از کارت امتیازی متوازن در بانک ها
بخش دوم: روش های تصمیم گیری چند معیاره و تئوری فازی
مقدمه
متدهای تصمیم گیری
تصمیم گیری چند شاخصه
مدل های تصمیم گیری چند هدفه (MODM)
مدل های تصمیم گیری چند شاخصه ( MADM)
تفاوت های بین مدل های MADM و MODM
ارزیابی و بررسی مدل های تصمیم گیری چند شاخصه
فرایند تحلیل شبکه ای(ANP)
مقایسه AHP و ANP
مقدمه ای بر منطق فازی
تعریف مجموعه فازی
مفاهیم اساسی مجموعه های فازی
عملگرهای ریاضی بر بازه ها و اعداد فازی
کاربردهای نظریه فازی
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
نوع تحقیق
شیوه جمع آوری اطلاعات
فرایند استخراج و تبیین معیارها و زیرمعیارها
جمع آوری اطلاعات مربوط به معیارها
روایی و پایایی تحقیق
ابزار جمع آوری اطلاعات
جامعه آماری
فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
مراحل انجام تحقیق
محدودیتهای پژوهش
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
نحوه ارزیبی عملکرد بانک توسعه صادرات ایران
مطالعه ادبیات تحقیق و تعیین مدل ارزیابی عملکرد
تعیین زیرمعیارهای اولیه با مطالعه مقالات و منابع مرتبط
انتخاب زیر معیارهای ارزیابی عملکرد
تکمیل ماتریس مقایسات زوجی توسط خبرگان
تبدیل اعداد فازی بدست آمده از ماتریس ها به اعداد قطعی
تعیین ضرایب اولیه معیارها و زیر معیارها با استفاده از روش FAHP
شناسایی وابستگی های نسبی بین معیارها و زیرمعیارها
تعیین جایگاه هر یک از شعب جهت ارزیابی عملکرد آنها و رتبه بندی آنها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری نهایی
پیشنهادات اجرایی
پیشنهادات تکمیلی
فهرست منابع و مأخذپایان نامه مدیریت


دانلود تحقیق


مدیریت صنعتی


ارزیابی عملکرد


TOPSIS


رتبه بندی شعب بانک


بانک توسعه صادرات


تکنیک تصمیم گیری


چند شاخصه


چند هدفه


فازی


منطق فازی


تحلیل شبکه ای


تحلیل سلسله مراتبی


تاپسیس


کارت امتیازی متوازن


AHP


ANP


MADM


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


همین حوالی - آرشیو

پایان نامه رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک. پایان نامه کارشناسی ارشد رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک توسعه صادرات ایران، در قالب فایل pdf و در حجم 128 صفحه.

پایان نامه رویکرد منسجم BSC-FMADM جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک

مقالات مرتبط. دانلود پروژه رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک. منطق فازی، بانک توسعه صادرات، پایان نامه مدیریت، ارزیابی عملکرد topsis، تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه، تحلیل سلسله مراتبی، دانلود پایان نامه مدیریت ...

رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد ...

رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (bsc) با استفاده از تکنیک topsis دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 756 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 294 با توجه به تأثیر بسیار بالای صنعت بیمه بر رشد و ...

مدیریت بانکداری - راه دکتری

-طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (bsc) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی (fmadm) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی -طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته مديريت بانكداري | بانك ...

-طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (bsc) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی (fmadm) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی -طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد ...

تحقیق و پژوهش ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی ...

در سال 1370 با مصوبه مجلس شورای اسلامی و تصویب اساسنامه مربوطه رسماً .... تحقیقات و پژوهش; راه اندازی آزمایشگاه جهت نمونه برداری جهت آزمون خاک ... رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک ...

موضوعات پیشنهادی پايان نامه رشته مديريت بانكداري

– طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (bsc) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی (fmadm) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی – طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد ...

تحقیق سازمانهای شبکه ای

رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک. تحقیق ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره ...

تحقیق پیش بینی تکنولوژی

رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک. تحقیق ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره ...

پایان نامه رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی ...

پایان نامه رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک . .... هدف از این تحقیق ارزیابی و رتبه بندی عملکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباری با روش ...

پروژه رویکرد منسجم BSC-FMADM جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک

ادامه و دانلود. پروژه و پایان نامه رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک در قالب فایل پی دی اف تعداد صفحات مقاله رویکرد fmadm-bsc جهت ارزیابی عملکرد بانک 128 صفحه می باشد در ادامه می توانید بخشی از متن بهمراه فهرست ...

مقاله، دانلود رشته، همه رشته ها، مدیریت، حسابداری، دانلود ...

پایان نامه ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی ahp ، bsc و topsis. 18,000 تومان . پاورپوینت اقتصاد دانش محور. 2,300 تومان . پاورپوینت هوش مصنوعی. 2,200 تومان

ارزيابي عملکرد سازمان با مدل روش امتيازي متوازن (BSC ...

متدلوژي روش امتيازي متوازن (BSC) به عنوان ابزاري جهت سنجش عملکرد سازمان ها در راستاي اهداف و استراتژي هاي آنان در چهار منظر مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي و در نهايت منظر رشد و يادگيري است. در اين پژوهش ميزان عملکرد شرکت X ...

تحقیق سازمانهای شبکه ای

رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک. تحقیق ايجاد تغييرات در ahp با سلسله مراتب غير خطي و وجود روابط رياضي مابين معيارها و زير معياره ...

پروپوزال ارزیابی عملکرد به روش ترکیبی BSC و AHP و TOPSIS ...

دانلود پایان نامه رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک.

گزارش کارآموزی رشته عمران، در دانشگاه آزاد اسلامي - فرصت ...

عرض سلام ، ادب و احترام خدمت شما پژوهشگر گرامی، شما به صفحه دانلود ” گزارش کارآموزی رشته عمران، در دانشگاه آزاد اسلامي “وارد شده اید . امیدواریم این فایل شمارا به هدف تان برساند./ شما هم فایلی برای فروش دارید ؟

ارزیابی عملکرد شعب یک شرکت بیمه با استفاده از رویکرد ...

ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره anp و vikor این پژوهش با هدف ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک انصار استان قم انجام گرفته است.

تحقیق و پژوهش ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی ...

چکيده : اين پژوهش در مورد ارزيابي قابليت گزارشگري مطلوب سامانه اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل ... رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک ...

رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد ...

رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (bsc) با استفاده از تکنیک topsis دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 756 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 294 با توجه به تأثیر بسیار بالای صنعت بیمه بر رشد و ...

تحقیق و پژوهش ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی ...

چکيده : اين پژوهش در مورد ارزيابي قابليت گزارشگري مطلوب سامانه اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل ... رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک ...

مدیریت بانکداری - راه دکتری

-طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (bsc) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی (fmadm) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی -طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد ...

ارزیابی عملکرد سازمان های ورزشی با استفاده از مدل منسجم ...

هدف از پژوهش حاضر ارائة الگویی به‌منظور ارزیابی عملکرد سازمان‌های ورزشی با رویکرد کارت امتیای متوازن (BSC) و تاپسیس (Topsis) بود. جامعة‌آماری این پژوهش، کلیة کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان یزد و مربیان و ورزشکاران این ...

ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد شعب بانک ملی ...

ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد شعب بانک ملی استان مازندران با تکنیک ahp ... دانلود پایان نامه رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک ... دانلود پروژه رویکرد منسجم bsc-fmadm جهت ...

مدیریت بانکداری - راه دکتری

-طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (bsc) و تصمیم گیری چندمعیاره فازی (fmadm) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی -طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد ...

تحقیق بررسی سلول های خورشیدی

برنامه اندروید دکمه های موزیک شناور

پاورپوینت (اسلاید) مدیریت انگیزش

تحقیق طراحی مرکز تجاری

تست های تالیفی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک با پاسخنامه- سری اولپرسشنامه فعاليت كاريابی

پاورپوینت کتاب زراعت عمومی (پیام نور)